Få först. Betala sen. 

Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura.

När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 14 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura

Betala endast efter du tagit emot din order 

Klarna erbjuder konsumenter Köparskydd, vilket bland annat innebär att du som konsument inte behöver betala för dina beställda varor förrän du har mottagit dem, samt att Klarna assisterar dig med problem som relaterar till ditt köp.

För mer information och instruktioner vänligen gå till: https://www.klarna.com/se/beskrivning-av-klarnas-koparskydd/.

Kostnader och avgifter

Vi tar ut  en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling 

När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Ladda ner denna information.

Klarnas kortvillkor

VÄNLIGEN LÄS IGENOM VILLKOREN INNAN DU ANSÖKER OM DITT KLARNA-KORT.

 

1. Definitioner

‘App’ - Vår applikation som du kan ladda ned till din enhet och som ger dig tillgång till Klarnas kundportal.

Bankdag’ – Måndag till fredag med undantag för svenska helgdagar.

‘Betalningsorder’ –  En order från dig till oss om att en transaktion ska genomföras.

‘CVV’ – En tresiffrig säkerhetskod placerad i fältet för signatur på baksidan av kortet.

‘du’, ‘din’ –  Kortinnehavaren.

Digital plånbok’ – en tjänst eller enhet där individer kan registrera eller spara betalkortsuppgifter för att genomföra betalningar.

EES’ – Det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som för närvarande omfattar samtliga länder inom Europeiska unionen samt Island, Norge och Liechtenstein.

‘Företag’ – En näringsidkare som är ansluten till VISA och som inte begränsas av avsnitt 4.2.

‘Klarna kundportal’ – Din kundportal som är tillgänglig på vår hemsida och/eller i vår App där du kan hitta information om ditt Köputrymme, din köphistorik, månadsfaktura och övrig information eller tjänster kopplade till ditt Kort. Du kan även betala för dina köp i Klarnas kundportal.

‘Kontaktlös’ -  En betalningsfunktion som ger till möjlighet att betala genom att hålla ditt kort mot en kortterminal (kontaktlös kortterminal).

Kort’ - Klarna-kort utgivet av Klarna Bank AB (publ) enligt dessa villkor som består av ett fysiskt kort med en fast CVV-kod och digitala kortuppgifter. Du har också möjligheten att skapa CVV-koder för engångsbruk i Klarnas kundportal för att använda kortet utan tillgång till det fysiska kortet.

Kortinnehavare’ - Avser den fysiska person som ingår detta avtal med Klarna.

‘Kortnummer’ - Det kortnummer som anges på framsidan av ditt kort.

‘Kortvillkor’ - Detta avtal mellan dig och Klarna, som varierar från tid till en annan.

Köputrymme’ – Den funktion i Klarnas kundportal som indikerar din utgiftsstatus och köpförmåga vid varje given tidpunkt, som närmare beskrivs i avsnitt 5.

‘Personliga behörighetsfunktioner’- Personligt anpassade funktioner som vi eller annan betaltjänstleverantör tillhandahåller eller godtar för autentiseringsändamål t.ex. användning av personlig kod såsom PIN-kod, Mobilt Bank ID, biometriska kännetecken etc.

‘Transaktion’–  En åtgärd som initieras av dig eller av betalningsmottagaren på dina vägnar för placering, överföring eller uttag av medel.

‘vi’, ‘oss’, ‘vår’ eller ‘Klarna’ – Klarna Bank AB (publ), en svensk bank registrerad under organisationsnummer 556737-0431 med huvudkontor på Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

‘Webbsida’ – www.klarna.se.

‘Återbetalningsalternativ’- De tillgängliga betalningsalternativ för att återbetala skuld hänförlig till användningen av kortet i enlighet med vad som anges i detta avtal.

 

2. Allmän information

2.1. Dessa Kortvillkor reglerar användningen av ditt Kort. Ditt Kort är ett betalkort utgivet av Klarna. Klarna är en svensk bank med säte i Stockholm som står under Finansinspektionens tillsyn, Box 7821, 10397 Stockholm, institutnummer 41538. Du hittar information om vårt tillstånd på Finansinspektionens hemsida.  

2.2. Genom att använda nedladdningsfunktionen kan du ladda ned Kortvillkoren innan du ansöker om Kortet. Under avtalets löptid finns Kortvillkoren tillgängliga i Klarnas kundportal och på din begäran skickar vi dem till dig via e-post.

2.3. Kortet kan användas för betalning till Företag enligt dessa Kortvillkor. Kortanvändningens syfte och art presumeras vara betalning för varor och tjänster. När du använder ditt Kort uppstår en fordran som du kan reglera beroende på valt Återbetalningsalternativ och i övrigt enligt Kortvillkoren.

2.4. Kortvillkoren är skrivna och tillgängliga på svenska och vi förbinder oss att kommunicera med dig avseende alla aspekter av ditt Kort på svenska. Vi kan komma att kommunicera med dig via brev, e-post, textmeddelanden och/eller App-notifieringar för att skicka dig meddelanden eller information om ditt Kort eller dessa Kortvillkor. Vid misstanke om obehörig användning eller säkerhetsrisk kan vi kontakta dig via telefonsamtal eller textmeddelande. Du förbinder dig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade i Klarnas kundportal.

2.5. I Klarnas kundportal kan du se vilka, om några, ytterligare kommunikationsmedel som finns tillgängliga. Där kan du också anmäla dig till en sådan tjänst. Kommunikation, meddelanden och information på din begäran som överstiger, skickas mer frekvent eller genom andra kommunikationsmedel än vad som anges häri kan vara föremål för en avgift. Eventuell avgift för en sådan tjänst kommer att meddelas i Klarnas kundportal.

 

3. Ansökan och mottagande av ditt Kort

3.1. Du ansöker om ditt Kort i Klarnas kundportal. För att ansöka om ett Kort måste du vara minst 18 år och bosatt i Sverige. Ansökan om Kort sker i Klarnas kundportal efter att du har identifierat dig med hjälp av Mobilt BankID eller annan tillämplig identifieringsmetod. Vi behandlar din ansökan och informerar dig i Klarnas kundportal om din ansökan har blivit godkänd. Som en del av din ansökan kan Klarna komma att göra en kreditprövning. Om en kreditupplysning inhämtas i samband med kreditprövningen kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per post.

3.2. Du intygar att informationen du lämnar under registreringen och identifieringen är aktuell, fullständig och korrekt.  Du ska endast uppge dina egna uppgifter. Du garanterar vidare att du har rättshandlingsförmåga att ingå detta avtal och att du inte agerar på uppdrag någon annan person. Om den informationen du tidigare lämnat ändras, förpliktar du dig att informera oss om ändringen så snart som möjligt och på vår begäran ge in stödjande dokumentation.

3.3. I samband med att din ansökan godkänns kommer du att få tillgång till ditt Kortnummer tillsammans med engångs-CVV samt Kortets giltighetstid i Klarnas kundportal. Denna information möjliggör betalning med ditt Kort utan att du behöver tillgång till det fysiska Kortet.

3.4. Ditt fysiska Kort kommer att skickas till den adress du valt som din leveransadress i Klarnas kundportal. När du mottar ditt Kort ska du skriva under det omedelbart. Det fysiska Kortet, inklusive kortinformationen i Klarnas kundportal, kommer vara aktiverat och redo att användas.

3.5. Du väljer PIN-kod i Klarnas kundportal. Du bör se till att koden inte har något samband med dig, såsom ditt telefonnummer eller födelsedatum; är en del av de uppgifter som är tryckta på Kortet; består av samma siffror eller är identisk med en tidigare vald PIN-kod. Om du glömmer din PIN-kod kan du hämta den i Klarnas kundportal.

 

4. Kortanvändning

4.1. Kortet används för betalning av köp till Företag i Sverige och utomlands som accepterar Kortet.

4.2. Användning av Kortet medges inte för vissa typer av tjänster, till exempel kontantuttag, och/eller hos Företag som erbjuder vissa typer av tjänster, till exempel eskort och liknande tjänster. 

4.3. Kortet får inte användas i olagligt syfte vilket omfattar köp av varor och tjänster som är förbjudna enligt tillämplig lag.

 

5. Användning i Digitala plånböcker

5.1 Du kan registrera ditt Kort i en eller flera Digitala plånböcker där leverantörer av Digitala plånböcker erbjuder den möjligheten.

5.2 Vi kommer då att skapa ställföreträdande kortuppgifter för ditt Kort. Det betyder att den digitala versionen av ditt Kort kommer att ha ett annat kortnummer än ditt fysiska Kort, som är kopplat till ditt ursprungliga Kortnummer. Det innebär inte att du får ytterligare ett Kort.

5.3 Installera eller använd inte en icke-auktoriserad version eller modifiering av din enhets (t.ex. mobiltelefon) operativsystem om du använder ditt Kort i en Digital plånbok, eftersom det medför ökad risk för obehörig tillgång till din enhet, för stöld av din information eller för att obehöriga transaktioner genomförs. Radera all din information från din Digitala plånbok när du byter enhet.

5.4 Vi har rätt att sluta samarbeta med vissa leverantörer av Digitala plånböcker, och rätt att sluta tillåta eller möjliggöra användning av vissa typer av kort i Digitala plånböcker. Om så är möjligt kommer vi att i rimlig tid informera dig om detta.

5.5 Du kan när som helst ta bort ditt Kort från en Digital plånbok genom att trycka på lämplig knapp, länk eller motsvarande i den Digitala plånboken, eller genom att kontakta kundtjänst. I så fall godkänner du att vi fortsätter behandla och genomföra eventuella utestående Transaktioner med ditt Kort.

 

6. Köputrymme

6.1. Det finns ingen på förhand bestämd köpgräns på ditt Kort. Istället bestäms ditt Köputrymme av Klarna på grundval av dina samtliga utgifter hos oss och din ekonomiska situation. Vänligen notera att ditt betalningsbeteende kan komma att påverka din förmåga att betala med ditt Kort.

6.2. Du har möjlighet att få en indikation om din gällande utgiftsstatus och din möjlighet att göra ytterligare köp vid varje enskilt tillfälle genom funktionen Köputrymme i Klarnas kundportal. Där kan du även testa din köpförmåga genom att uppge ett belopp som motsvarar ditt avsedda köp.

 

7. Godkännande av en Transaktion

7.1. När du använder ditt Kort måste du godkänna varje Transaktion. En Transaktion är godkänd om du samtyckt till utförande av Transaktionen genom att göra dina kortuppgifter tillgängliga för ett Företag. Detta kan ske genom läsning av Kortets chip eller magnetremsa, genom att hålla ditt Kort mot en Kontaktlös kortterminal, genom att lämna kortinformation (Kortnummer, giltighetstid och CVV) muntligen eller skriftligen eller på annat sätt enligt nya tekniska lösningar.

7.2 Du kan använda Kortet för Kontaktlösa Transaktioner upp till ett begränsat belopp. Notera att beloppsgränsen kan skilja sig åt mellan länder eller från tid till annan. Klarna eller Företag kan begära att du av säkerhetsskäl eller andra skäl använder Kortets chip tillsammans med din PIN-kod, eller annan autentiseringsmetod, även vid transaktioner under beloppsgränsen. För Transaktioner över beloppsgränsen måste du godkänna Transaktionen på annat sätt.

7.3 Om ytterligare åtgärd krävs, såsom knapptryckning, angivande av kod såsom PIN-kod, lösenord, eller annan personlig kod, signatur, biometriskt kännetecken som fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller liknande, eller på annat sätt enligt anvisningar, är Transaktionen inte godkänd såvida du inte genomför en sådan åtgärd.

7.4. För att utföra en serie av Transaktioner måste du endast godkänna den första Transaktionen. Detta godkännande omfattar de senare Transaktionerna förutsatt att du har erhållit tydlig information om detta.

7.5. För det fall Transaktionens exakta belopp inte är känt vid tidpunkten då du ger ditt godkännande till genomförandet av Transaktionen reserveras endast det exakta beloppet du har godkänt. Efter det att vi mottagit Betalningsordern från Företagets bank belastar vi Kortet med köpbeloppet. Detta sker normalt en till två bankdagar efter det att du lämnat Betalningsordern till Företaget.

7.6. Du ansvarar för alla Transaktioner som du godkänner om inte annat anges i dessa villkor.

 

8. Återkallelse av Betalningsorder

8.1. Notera att du normalt sett inte kan återkalla en Betalningsorder efter att du har lämnat ditt godkännande till Transaktionen.

8.2. Du kan dock, enligt de villkor och inom den tid som du avtalat med Företaget, vända dig till Företaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller serie av Transaktioner för att återkalla tidigare lämnad Betalningsorder avseende dessa.

 

9. Tidpunkt för mottagande av en Betalningsorder

9.1. En Transaktion initieras via ett Företag. När vi har mottagit din Betalningsorder debiteras ditt Kort med ett belopp som motsvarar Transaktionen. Detta sker normalt upp till en till två bankdagar efter det att du initierat Betalningsordern men kan ta kortare eller längre tid. För betalningar inom EES är vi skyldiga att se till att beloppet är mottaget av Företagets betaltjänstleverantör inom en bankdag efter att vi ha mottagit Betalningsordern. För betalningar utanför EES skickar vi betalningen till Företagets betaltjänstleverantör så snart som möjligt. Vid retur ställer vi returbeloppet till ditt förfogande så snart som möjligt efter att Företagets bank överfört beloppet till oss.

 

10. Nekande av en Transaktion

10.1. Vi kan neka en Transaktion om:

10.1.1. du inte har godkänt Transaktionen enligt avsnitt 7 ovan;

10.1.2. vi anser att det föreligger en väsentlig ökad risk för att du eventuellt inte kan fullgöra ditt betalningsansvar;

10.1.3. användning av Kortet är i strid med dessa villkor, VISA:s regler, eller tillämplig lag; eller

10.1.4. vi har goda grunder att misstänka icke-godkänd eller bedräglig användning av Kortet eller av andra säkerhetsskäl.

10.2. Du meddelas om en nekad Transaktion via det berörda Företaget. Om möjligt kommer du bli informerad om orsaken till nekandet och förfarandet för att korrigera eventuella fel som föranledde nekandet såvida det inte förbjudet enligt lag.

 

11. Avgifter och växelkurser

11.1. Avgifter kopplade till Kortet, om några, meddelas i Klarnas kundportal. Tillämpliga avgifter och kostnader debiteras ditt Kort. För det Återbetalningsalternativ som valts av dig kan särskilda villkor och avgifter gälla.

11.2. Genomför du en Transaktion i en annan valuta än SEK växlas beloppet till SEK och vid växling gäller av oss tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den bankdag Transaktionen kommer Visa tillhanda. Förändringar i växelkursen träder i kraft omedelbart. Information om referensväxelkursen lämnas av oss på din begäran. Du står eventuell valutarisk under tiden från köp till dess Transaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp i Sverige i annan valuta än svenska kronor. Information om Visas referensväxelkurs hittar du här.

 

12. Återbetalning

12.1.   Du kan välja hur du ska betala de Transaktioner du genomför med ditt Kort. Du kan välja (i) en räntefri kredit, så kallad Månadsfaktura, (ii) att betala senare (upp till 14 dagar), (iii) att betala via ditt bankkonto, (iv) eller genom en kombination av dessa.

12.1.1. Om du har valt att samla dina korttransaktioner på en Månadsfaktura kommer alla Transaktioner du gör med ditt Kort, oavsett om du gör köp i en fysisk eller onlinebutik, att samlas i en sådan Månadsfaktura i enlighet med de villkor som visas vid ansökan om Månadsfaktura.

12.1.2. Om du väljer att betala dina korttransaktioner med ditt bankkonto kommer pengarna att debiteras ditt bankkonto inom 1-2 bankdagar från det att Företaget har hanterat din order. 

12.1.3 Du kan ange ett belopp så att enskilda köp upp till maximalt det valda beloppet betalas från ditt  bankkonto och enskilda köp över det valda beloppet betalas senare, i enlighet med de angivna villkoren.

12.2 En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du valt att betala senare (upp till 14 dagar) eller via ditt bankkonto och handlat för under 60 kr tillkommer 29 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta kan tillkomma. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 

13. Information om Transaktioner

13.1. Information om enskilda korttransaktioner visas i Klarnas kundportal. Om du särskilt begär det kan periodisk transaktionsinformation skickas eller göras tillgängligt minst en gång per månad via e-post eller i Klarnas kundportal i handling eller annan läsbar och varaktig form. Du uppmanas att omedelbart ta del av och granska den information om genomförda korttransaktioner som görs tillgänglig för dig. Kontakta oss om du inte erhållit ovanstående information trots att korttransaktioner skett föregående period.  

 

14. Giltighetstid för Kort

14.1. Kortet gäller till utgången av det datum som anges på framsidan av Kortet. Om giltighetstiden har passerat kommer du inte kunna använda Kortet och inte heller kunna använda kortinformationen i Klarnas kundportal. Var vänlig besök Klarnas kundportal om du önskar ett nytt Kort.   

 

15. Dina skyldigheter i förhållande till Kortet och Personliga behörighetsfunktioner

15.1. Du är skyldig att använda ditt Kort i enlighet med dessa villkor.

15.2. Kortet är personligt och du är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda ditt Kort och dina Personliga behörighetsfunktioner mot obehörigt användande. Du bör exempelvis aldrig: låta någon annan använda ditt Kort; göra anteckning om PIN-koden eller förvara PIN-koden tillsammans med Kortet; avslöja PIN-koden eller annan säkerhetsinformation eller på annat sätt göra det tillgängligt för någon annan person. Registrera ditt Kort enbart i en Digital plånbok på din egen enhet.

15.3. Det är viktigt att du skyddar inloggning i Klarnas kundtjänstportal mot obehörig åtkomst genom att aldrig avslöja dina inloggningsuppgifter. Om Mobilt BankID eller annan personlig behörighetsfunktion finns lagrad på din mobila enhet måste du hålla god uppsikt över enheten och vid misstanke om obehörig tillgång spärra behörighetsfunktionen.

15.4. Vid förlust, stöld, missbruk eller annan obehörig användning av ditt Kort, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål kontakta kundtjänst på 08-120 120 10 så snart du får vetskap om händelsen, för att rapportera den och, om nödvändigt, spärra ditt Kort. Du kommer att bli ombedd att förse oss med uppgifter för att vi ska kunna identifiera dig. Du har också möjlighet att spärra eller tillfälligt frysa ditt Kort i Klarnas kundportal.  

 

16. Kortinnehavares återbetalning-, rättelse-  och ersättningsanspråk

16.1. Återbetalning vid obehöriga korttransaktioner

16.1.1. Om det har genomförts en obehörig Transaktion kommer vi återbetala det debiterade beloppet, tillsammans med eventuella avgifter, omedelbart och i alla händelser senast bankdagen efter att ha noterat eller underrättats om Transaktionen. Om vi har anledning att misstänka att Transaktionen är behörig kommer vi inte att återbetala beloppet utan istället skriftligen underrätta Finansinspektionen. Eventuell återbetalning sker därefter.

16.1.2. För det fall vi har betalat tillbaka ett belopp till dig och därefter fastställer att du inte hade rätt att återfå hela eller del av beloppet är du återbetalningsskyldig. Vi har då rätt att debitera ditt Kort med det aktuella beloppet.

 

16.2. Anspråk vid Transaktioner som inte genomförts eller genomförts bristfälligt eller sent     

16.2.1. Om en Transaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och dessa brister orsakats av oss, kan du begära omedelbar och fullständig återbetalning av det belopp som debiterats dig. Vi kommer att återbetala beloppet på ett lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål. Du kan dessutom kräva ersättning för eventuella avgifter eller ränta som du har förpliktats att betala till följd av att Transaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt.                         

 

16.3. Ersättningsanspråk i andra fall

16.3.1. Utöver av vad som framgår av avsnitt 15.1 och 15.2 ansvar vi inte för skada om vi har varit normalt aktsamma. Vi ansvarar inte för indirekt skada om skadan inte orsakats genom Klarnas grova vårdslöshet.

 

16.4. Reklamation avseende obehöriga eller felaktigt utförda Transaktioner

16.4.1. Du ansvarar för hela beloppet av den obehöriga eller felaktigt genomförda Transaktionen om du inte utan onödigt dröjsmål från det att du får kännedom om den obehöriga eller felaktigt utförda Transaktionen, och senast 13 månader från Transaktionens debiteringsdag, underrättar oss härom och begär rättelse. Tidsfristen om 13 månader börjar endast gälla om vi lämnat information om Transaktionen inom en månad från den dag Transaktionen utfördes. I annat fall börjar tidsfristen löpa från den dag du fick informationen. Du är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter vi behöver för vår utredning. Vi kan kräva att du samarbetar med berörda myndigheter och på vår begäran inkomma med en polisanmälan.

 

16.5. Återbetalning av godkända Transaktioner som initierats av eller via en betalningsmottagare

16.5.1. Du har rätt till återbetalning från oss av en redan genomförd och godkänd Transaktion om Transaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av Transaktionen, och Transaktionens belopp överstiger det belopp som du rimligen kunde ha förväntat dig med hänsyn till ditt tidigare utgiftsmönster, dessa Kortvillkor och relevanta omständigheter. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som vi tidigare avtalat om använts. Rätt till återbetalning gäller inte om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör hör hemma utanför EES.

16.5.2.  Om du kan bevisa att ovanstående villkor är uppfyllda kan du begära återbetalning inom 8 veckor från den dag då beloppet debiterades. Vi ska inom 10 bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var du kan hänskjuta ärendet.

16.5.3. Du har inte rätt till återbetalning om du direkt till oss har godkänt att Transaktionen genomförs, och i förekommande fall, vi eller Företaget har tillhandahållit dig eller gjort information tillgänglig om den framtida Transaktionen via e-post, brev eller App-notifikation minst fyra veckor före betalningsdagen.

 

16.6. Ansvarsbegränsning

16.6.1. Vi är inte ansvariga för skada som beror på svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om vi själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

16.6.2. För genomförandet av betaltjänster, ansvarar vi inte för skada som beror på osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som vi inte har något inflytande över och vars konsekvenser trots alla ansträngningar hade varit omöjliga att avvärja. Vi ansvarar inte heller då vi handlar i enlighet med tillämplig lag.

 

17. Kortinnehavarens ansvar vid obehöriga Transaktioner

17.1. Om en obehörig Transaktion har genomförts till följd av din underlåtenhet att skydda dina Personliga behörighetsfunktioner ansvarar du för högst 400 SEK.  

17.2. Om en obehörig Transaktion har genomförts till följd av att du har brutit mot de förpliktelser som gäller för användning av Kortet och som närmare beskrivs i avsnitt 15 genom grov oaktsamhet, ska du ansvara för beloppet, dock högst 12 000 SEK. Har du handlat särskilt klandervärt ska du stå för hela förlusten.

17.3. För det fall stark kundautentisering inte har använts trots att det borde ha tillämpats, ansvarar du inte för beloppet för den obehöriga Transaktionen. Detta gäller dock inte om du genom svikligt förfarande har bidragit till den obehöriga Transaktionen.

17.4. Du ansvarar inte för något belopp som har belastat Kortet efter det att du anmält till oss att Kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om du genom svikligt förfarande har bidragit till den obehöriga Transaktionen.

 

18. Reklamation av varor och tjänster

18.1. Ett Företag anslutet till Visa ansvarar mot dig för fel i vara eller tjänst. En sådan reklamation  ska därför i första hand riktas mot Företaget och inte mot oss. Du kan dock rikta en sådan reklamation till oss enligt Konsumentkreditlagen vid användning av Kortet om du har valt kredit som Återbetalningsalternativ. Du åtar dig att reklamera köpta varor och tjänster till Företaget, eller till oss när det är tillämpligt, inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet.

18.2. För det fall vi har betalat tillbaka ett belopp relaterat till din reklamation till dig och vi därefter fastställer att du inte hade rätt att återfå beloppet förbehåller vi oss rätten att debitera dig motsvarande belopp.

 

19. Villkorsändringar

19.1. Vi har rätt att ändra detta avtal, inklusive eventuella avgifter, genom att underrätta dig via e-post minst 2 månader innan ändringarna träder i kraft.

19.2. Du har rätt att avgiftsfritt säga upp avtalet närsomhelst under dessa två månader om du inte godkänner ändringarna av Kortvillkoren. För det fall du inte säger upp avtalet före den dag ändringarna träder i kraft ska du anses ha godkänt ändringarna och ändringarna kommer därmed bli tillämpliga på ditt avtal.

19.3. Ändringar av växelkurser kan tillämpas omedelbart och utan underrättelse i enlighet med avsnitt 11.2.

 

20.  Avtalets löptid och uppsägning

20.1. Detta avtal gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp avtalet kostnadsfritt med omedelbar verkan genom att kontakta oss.

20.2. Vi har rätt att säga upp detta avtal:

20.2.1. med 2 månaders uppsägningstid; eller

20.2.2. med omedelbar verkan av objektivt betingade skäl, exempelvis vid en väsentlig ökad risk för att du eventuellt inte kan fullfölja ditt betalningsansvar, om du förordnats en förvaltare, om du har gjort dig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, om vi har anledning att tro att du har använt Kortet bedrägligt eller för andra olagliga ändamål eller av säkerhetsskäl eller om vi är skyldiga att att göra så enligt lag eller på grund av våra avtalsförpliktelser gentemot tredje part.

20.3. Vi kan tillfälligt frysa ditt Kort med omedelbar verkan tills dess att det inte längre finns skäl för frysning eller avtalet har upphört av samma objektivt betingade skäl som anges ovan.

20.4. För det fall vi fryser eller säger upp ditt Kort informerar vi dig i förväg om det inte finns särskilda skäl mot det, i annat fall meddelar vi dig omedelbart därefter förutsatt att sådant meddelande inte bryter mot objektivt motiverade säkerhetsskäl eller är förbjudet enligt lag.

20.5. Eventuellt utestående saldo och/eller kostnader hänförligt till din användning av Kortet, oavsett om uppkommit före eller efter uppsägningstidpunkten, ska betalas av dig.

 

21. Ångerrätt

21.1. Du har rätt att frånträda detta avtal (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till oss inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa den dag detta avtal ingås men tidigast den dag du har erhållit dessa villkor på ett varaktigt medium. För att nyttja din ångerrätt skickar du ett meddelande inom ångerfristen (t.ex. brev eller e-post) till: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefon: +46 8 120 120 00, e-post: kund@klarna.se. Verkan av ångerrätt innebär att båda parter ska lämna tillbaka vad de tagit emot. Återbetalning ska ske inom 30 dagar. För dig börjar denna tid den dag du lämnade eller sände ditt meddelande om att avtalet frånträds, för oss när vi mottog ditt meddelande. Om du utnyttjar din ångerrätt är du inte heller bunden av anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av detta avtal.  

21.2. Frånträdandet av detta avtal påverkar inte eventuella köpeavtal med Företag. Dina rättigheter och skyldighet gentemot Företaget regleras av avtalet mellan dig och dem samt tillämplig lagstiftning. Ångerrätten påverkar inte enskilda Transaktioner, tjänster och motsvarande genom användande av Kortet som utförs under avtalet.

 

22. Behandling av personuppgifter

22.1. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina personuppgifter. I syfte att tillhandahålla dig Kortet delar vi data med VISA. Se Klarnas Dataskyddsinformation för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

22.2 Om du registrerar ditt Kort i en Digital plånbok kan vi komma att dela dina personuppgifter med leverantören av den Digitala plånboken.

 

23. Klagomålshantering

23.1. Klarna hanterar klagomål i enlighet med riktlinjer utgivna av Finansinspektionen (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Klagomål avseende våra tjänster kan lämnas till Klarnas  tvistelösningsavdelning genom att skicka e-post rubricerat “Klagomål” till kund@klarna.se, via kontaktformuläret på Klarnas hemsida (www.klarna.se), via vår chatfunktion i Klarnas kundportal, eller genom att skicka ett brev med ordet “Klagomål” till Klarnas registrerade adress , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm.

23.2. Om vi inte lyckas lösa tvisten kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige. Klarna är enligt lag skyldig att delta i ARN:s tvistlösningsförfarande. Information om hur du anmäler ett ärende till ARN samt värde- och tidsgränser finner du på ARN:s hemsida http://www.arn.se/. Du kan anmäla ditt ärende på något av Europeiska Unionens officiella språk via ODR-plattformen som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Du hittar ODR-plattformen på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ärendet kommer därefter att överlämnas till ARN.

 

24. Övrigt

24.1. I den mån någon del av detta avtal inte skulle vara förenligt med tillämplig lag ska tillämplig lag ha företräde framför dessa villkor.

24.2. Du har inte rätt överlåta eller överföra några av dina rättigheter och skyldigheter under detta avtal utan att inhämta vårt godkännande. Vi äger rätt att utan ditt medgivande överlåta våra rättigheter och skyldigheter under detta avtal om vi underrättar dig om överlåtelsen.

24.3. Ingen tredje part som inte är part i detta avtal äger rätt att tillämpa ett villkor i detta avtal, med undantag för VISA eller dess närstående bolag som äger rätt att tillämpa ett villkor som ger dem en rättighet.

 

25. Tillämplig lag och domstol

25.1. På detta avtal ska svensk rätt vara tillämplig och tvister med anledning av dessa villkor prövas av allmän domstol.

 

26. Kontakta kundtjänst och spärranmälan

26.1. Önskar du hjälp kan du kontakta vår kundtjänst via www.klarna.se där öppettider och kontaktinformation anges. Kundtjänst för förlust och stöld av Kort finns tillgängligt 24 timmar om dygnet på Klarnas kundportal eller genom att kontakta kundtjänst på 08-120 120 10.

Senast uppdaterade 15 augusti 2019

Ladda ned Kortvillkoren.

Produkt tillagd på önskelista
Product added to compare.

Vår webbplats använder kakor. Genom fortsatt användning eller stängning av rutan godkänner ni det.